FANDOM


Stigma
Alfabet grecki
Litery współczesne*
 Αα alfa  Νν ny (ni)
 Ββ beta (wita)  Ξξ ksi
 Γγ gamma (ghama)  Οο omikron
 Δδ delta (dhelta)  Ππ pi
 Εε epsilon  Ρρ rho (ro)
 Ζζ dzeta (zita)  Σσ sigma
 Ηη eta (ita)  Ττ tau (taf)
 Θθ theta (thita)  Υυ ipsylon
 Ιι jota  Φφ phi (fi)
 Κκ kappa (kapa)  Χχ chi
 Λλ lambda (lambdha)  Ψψ psi
 Μμ my (mi)  Ωω omega
Litery dawne
Digamma digamma  San san
Stigma stigma  Koppa koppa
Heta heta  Sampi sampi
Yot jot  Sho szo
Ligatury
 Ϗϗ kaj  Ȣȣ ou
* W nawiasach podano odmienną od tradycyjnej,
współczesną wymowę w języku nowogreckim
według polskiej, podręcznikowej transkrypcji.

Stigma (ϛίγμα, Ϛϛ) jest literą, która występowała w przedklasycznym alfabecie greckim, w którym wtedy ona oznaczała zbitkę głosek [st]. W greckim systemie liczbowym stigma oznacza liczbę 6. Pochodzi ona prawdopodobnie (tak jak digamma i ypsilon) od fenickiej litery waw. Stigmy, czyli kursywnej pochodnej digammy używano do zapisu liczby 6 tylko do końca czasów bizantyjskich, później utożsamiono ją z ligaturą będącą połączeniem sigmy i tau. Współcześnie zamiast stigmy często używa się do zapisu liczb ligatury liter sigma i tau (ΣΤ στ).

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.