FANDOM


Mu
Alfabet grecki
Litery współczesne*
 Αα alfa  Νν ny (ni)
 Ββ beta (wita)  Ξξ ksi
 Γγ gamma (ghama)  Οο omikron
 Δδ delta (dhelta)  Ππ pi
 Εε epsilon  Ρρ rho (ro)
 Ζζ dzeta (zita)  Σσ sigma
 Ηη eta (ita)  Ττ tau (taf)
 Θθ theta (thita)  Υυ ipsylon
 Ιι jota  Φφ phi (fi)
 Κκ kappa (kapa)  Χχ chi
 Λλ lambda (lambdha)  Ψψ psi
 Μμ my (mi)  Ωω omega
Litery dawne
Digamma digamma  San san
Stigma stigma  Koppa koppa
Heta heta  Sampi sampi
Yot jot  Sho szo
Ligatury
 Ϗϗ kaj  Ȣȣ ou
* W nawiasach podano odmienną od tradycyjnej,
współczesną wymowę w języku nowogreckim
według polskiej, podręcznikowej transkrypcji.

My (wielka litera: Μ, mała litera: μ, wymowa starogrecka: μῦ [mŷː]), nowogrecka μι lub μυ [mi]) jest to 12. litera alfabetu greckiego. W greckim systemie liczbowym ma ona wartość 40. My wywodzi się od egipskiego hieroglifu 𓈖, który został uproszczony przez Fenicjan i przekształcony w 𐤌. Litery, które powstały od M μ to m.in. łacińskie M i cyrylickie М.

KodowanieEdytuj

Litera Unikod HTML ISO 8859-7
M U+039C μ CC(HEX)
μ U+03BC µ EC(HEX)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.