FANDOM


Ligaturaczcionka lub font, w którym oczko (obraz) zawiera dwie (co najmniej) połączone litery w postaci jednego wspólnego, nowego znaku, np. w połączeniu liter "fi", gdy kropka z litery "i" stanowi jednocześnie kulkę na końcu litery "f". Innym przykładem tak zbudowanego znaku są litery "f" i "l" stojące na wspólnym szeryfie (w tym wypadku stopce).

Ligatury są specjalnie tworzonymi znakami pisarskimi dla najczęściej występujących w wyrazach grup liter, które zawierają znaki o kolidującym ze sobą rysunku. Każdy język ma inne pary znaków, które występują najczęściej, dlatego ligatury są elementem charakterystycznym każdego z języków. W ogólnodostępnych fontach normą są ligatury języka angielskiego "fi", "fl", "ff". Mimo graficznego podobieństwa bardzo rzadko spotyka się natomiast ligaturę "fj". Prawdopodobnie dlatego, że występuje w języku angielskim jedynie w jednym i to obcym wyrazie ("fjord"). Niektóre polskie fonty mają ligatury "łł" w postaci wspólnego łuku nad obiema literami. Ligaturą jest również znak "&", który powstał przez połączenie liter słowa et (łac. i).

Przykłady ligaturEdytuj

Bez ligatury Ligatura
et &
at @
ſ

ʒ

ß
ae Æ æ
oe Œ œ ɶ
ij IJ ij
ng Ŋ ŋ
hw Ƕ ƕ
lj LJ Lj lj
nj NJ Nj nj
dz DZ Dz dz ʣ
DŽ Dž dž
st
ſt
ff
fi
fl
fi
ffl
rx
VV Ww


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.