FANDOM


Lamda
Alfabet grecki
Litery współczesne*
 Αα alfa  Νν ny (ni)
 Ββ beta (wita)  Ξξ ksi
 Γγ gamma (ghama)  Οο omikron
 Δδ delta (dhelta)  Ππ pi
 Εε epsilon  Ρρ rho (ro)
 Ζζ dzeta (zita)  Σσ sigma
 Ηη eta (ita)  Ττ tau (taf)
 Θθ theta (thita)  Υυ ipsylon
 Ιι jota  Φφ phi (fi)
 Κκ kappa (kapa)  Χχ chi
 Λλ lambda (lambdha)  Ψψ psi
 Μμ my (mi)  Ωω omega
Litery dawne
Digamma digamma  San san
Stigma stigma  Koppa koppa
Heta heta  Sampi sampi
Yot jot  Sho szo
Ligatury
 Ϗϗ kaj  Ȣȣ ou
* W nawiasach podano odmienną od tradycyjnej,
współczesną wymowę w języku nowogreckim
według polskiej, podręcznikowej transkrypcji.

Lambda (majuskuła: Λ, minuskuła: λ, nazwa grecka: Λάμβδα lub Λάμδα, Lambda lub lamda) jest 11 literą alfabetu greckiego. W greckim systemie liczbowym lambda ma wartość 30. Lambda pochodzi od fenickiej litery Lamed. Natomiast literami wywodzącymi sie od lambdy są: łacińskie L i cyrylickie Л.

KodowanieEdytuj

Litera Unikod HTML
Λ U+039B Λ
λ U+03BB λ
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.