FANDOM


Alfabet litewski alfabet służący do zapisu języka litewskiego składający się z 32 liter. Przedstawiono je w poniższej tabeli:

Lietuvių abėcėlė
MajuskułaMinuskułaNazwa literyWymowaPolski odpowiednik
AaA[a]A
Ąąa nosinė[]A
Bb[b]B
Cc[ʦ]C
Čččė[]Cz
Dd[d]
Eee?Je
Ęęe nosinė[]E
Ėėė[e]E
Ffef[f]F
Gg[ɡ]G
Hhha[h]H
Iii trumpoji[i]I
Įįi nosinė[]I
Yyi ilgoji[]I
Jjjot[j]J
Kkka[k]K
Llel[l]L
Mmem[m]M
Nnen[n]N
Ooo[o]O
Pp[p]P
Rrer[r]R
Sses[s]S
Šš[ʃ]Sz
Tt[t]T
Uuu trumpoji[u]U
Ųųu nosinė[]U
Ūūu ilgoli[]U
Vv[v]W
Zz[]Z
Žžžė[]Ż

ą ę į ų oznaczają dawne samogłoski nosowe, które obecnie wymawia się jako długie samogłoski ustne. Spółgłoski č š ž są odpowiednikami polskich cz, sz ż. Do końca XIX wieku zapisywano je jak po polsku, później wprowadzono obecne litery (zapożyczone z języka czeskiego). Samogłoski ū i y oznaczają długie u i i. Litera e to tzw. wąskie e (e siauroji) - oznacza dźwięk z grubsza pośredni między i a e. Natomiast litera ė jest wymawiana tak jak polskie e.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.