FANDOM


Litery współczesne

Litera Nazwa Dźwięk MAF (IPA) Liczba Hebrajski odpowiednik HTML
Grecka Tradycyjna Wymowa
klasyczna współczesna głoska klasyczny współczesny
Alpha ἄλφα Alfa [alfa] [alfa]   [a] [aː] [a] 1 א 'Alef α
Beta βῆτα Beta [bɛːta] [vita]   [b] [v] 2 ב Bet β
Gamma γάμμα Gamma [gamma] [ɣama]   [g] [ɣ] 3 ג Gimel γ
Delta δέλτα Delta [delta] [ðelta]   [d] [ð] 4 ד Dalet δ
Epsilon ἒ ψιλόν Epsilon [e psilon] [e psilon]   [e] [e] 5 ה He ε
Zeta ζῆτα Dzeta [dzɛːta] [zita]   [dz] [z] 7 ז Zajin ζ
Eta ἦτα Eta [ɛːta] [ita] [ɛː] [h] [ɛː] [i] 8 ח Het η
Theta θῆτα Theta [θɛːta] [θita] [tʰ] [θ] [θ] 9 ט Tet θ
Iota ἰῶτα Jota [iɔːta] [jota]   [i] [iː] [i] [j] 10 י Jod ι
Kappa κάππα Kappa [kappa] [kapa]   [k] [k] 20 ך כ Kaf κ
Lamda λάμβδα Lambda [lambda] [lamda]   [l] [l] 30 ל Lamed λ
Mu μῦ My [myː] [mi]   [m] [m] 40 ם מ Mem μ
Nu νῦ Ny [nyː] [ni]   [n] [n] 50 ן נ Nun ν
Xi ξῖ Ksi [ksiː] [ksi]   [ks] [ks] 60 ס Samech ξ
Omicron ὂ μικρόν Omikron [omikron] [omikron]   [o] [o] 70 ע Ajin ο
Pi πῖ Pi [piː] [pi]   [p] [p] 80 ף פ Pe π
Rho ῥῶ Rho [rɔː] [ro]   [r] [r] 100 ר Resz ρ
Sigma σῖγμα Sigma [siːgma] [sigma]   [s] [s] 200 ש Szin σ
Tau ταῦ Tau [tau] [taf]   [t] [t] 300 ת Taw τ
Upsilon ὒ ψιλόν Ipsylon [yːpsilon] [ipsilon] [u] [y] [yː] [i] 400 ו Waw υ
Phi φῖ Phi [fiː] [fi] [pʰ] [f] [f] 500 niepewne φ
Chi χῖ Chi [çiː] [çi] [kʰ] [ks] [ç] [ç] 600 χ
Psi ψῖ Psi [psiː] [psi]   [ps] [ps] 700 ψ
Omega ὦ μέγα Omega [ɔːmega] [omeɣa]   [ɔː] [o] 800 ע Ajin ω

Litery dawne

Digamma, Stigma, Heta, Jot, San, Koppa, Sampi, Szo zniknęły z alfabetu greckiego w starożytności, zanim nastąpił okres klasyczny. Ponieważ greckie minuskuły są wynalazkiem średniowiecznym, w starozytności nie wykształciły się minuskuły liter archaicznych, ponieważ później były one wykorzystywane jedynie jako symbole numeryczne. Obecnie te litery są wykorzystywane jedynie do zapisu cyfr.

Litera Nazwa Dźwięk MAF (IPA) Liczba Hebrajski odpowiednik HTML
Grecka Tradycyjna Wymowa
klasyczna współczesna głoska klasyczny współczesny
Digamma ϝαῦ/δίγαμμα Digamma [wau] [digamma] [w] 6 ו Waw Ϝ ϝ
Stigma ϛίγμα Stigma [stigma] [stigma] [st] 6 ו Waw Ϛ ϛ
Heta ͱἧτα Heta [heːta] [heta] [h] 8 ח Het Ͱ ͱ
Yot ϳῶτ Jot [jɔːt] [jot] [j] 10 י Jod Ϳ ϳ
San ϻάν San [san] [san] [s] 90 ץ צ Cade Ϻ ϻ
Koppa ϙόππα Koppa [koppa] [kopa] [k] 90 ק Kof Ϙ ϙ
Sampi ͳαμπῖ/δίσῖγμα Sampi [sampi] [disigma] [sː] 900 ץ צ Cade Ͳ ͳ
Sho ϸῶ Szo [ʃɔː] [so] [ʃ] 900 ץ צ Cade Ϸ ϸ

Ligatury

  • Ϗϗ kaj
  • Ȣȣ ou

PrzypisyEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.