FANDOM


Cyrylickie
alfabety
 
Słowiańskie:
Białoruski
Bułgarski
Serbski
Macedoński
Rosyjski
Ukraiński
Czarnogórski
Niesłowiańskie
Kazachski
Kirgiski
Mongolski
Tadżycki
Historyczne
Starosłowiański
Rumuński

Alfabet białoruski - alfabet używany do zapisu języka białoruskiego, liczy obecnie 32. litery.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Іі
11 Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт
21 Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ
31 Юю Яя

Zobacz teżEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.