FANDOM


ƪ ƪ ƪ ƪ

ƪ – litera alfabetu łacińskiego używana w międzynarodowym alfabecie fonetycznym do wyrażania pisemnie labializowanej spółgłoski szczelinowej zadziąsłowej bezdźwięcznej. Znak ten przypomina odwrócony o 90° symbol całki ∫ z dodanym kółkiem.