FANDOM


Ķ ķ Ķ ķ

Ķ ķ - (K z cedyllą) 17. litera alfabetu łotewskiego używana do oznaczania palatalizowanego K ([c]).